Nyhetsbrev september 2022

Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening. Medlemsmøte: Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening arrangerte medlemsmøte for medlemsbedriftene 16 august 2022. Under møtet ble rekruttering...

Nyhetsbrev mai 2022

Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for  Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening.  Medlemsmøte:  Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening planlegger medlemsmøte for medlemsbedriftene i løpet av august 2022. På agendaen i dette...

Nyhetsbrev april 2022

Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening. Årsmøte: Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening har gjennomført sitt årsmøte for 2021 – foreningens første hele driftsår. Året ble, som for...