Årsmøte – 28.april 2020 kl. 19 via Teams

Årsmøtet skal behandle følgende saker: Godkjennelse av innkalling og dagsordenKonstituering av årsmøtet, valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollenRevidert regnskapStyrets årsberetningValg av styreleder, styremedlemmer, vara, valgkomité,...