Hamarøy næringsforening – Hábmera æládussiebrre kan oppta som medlemmer bedrifter, foretak og organisasjoner med virksomhet i Hamarøy kommune – Hábmera suohkan.  Medlemmene er forpliktet til å betale årskontingent i henhold til årsmøtets bestemmelser og innen fristen som styret bestemmer ved fakturering.


Kontingentsatser for 2019 og 2020 (avgiftsfritt):

 • Kr 1.500,- for medlem med årlig omsetning under 2 millioner kroner
 • Kr 3.000,- for medlem med årlig omsetning på 2 – 5 millioner kroner
 • Kr 5.000,- for medlem med årlig omsetning på 5 – 10 millioner kroner
 • Kr 10.000,- for medlem med årlig omsetning på 10 – 20 millioner kroner
 • Kr 20.000,- for medlem med årlig omsetning over 20 millioner kroner

Kontingentsatser fra og med 2021 (avgiftsfritt):

 • Nyetablerte bedrift med unge grunderer <30år tilbys gratis medlemskap i 1 år
 • Kr 1.500,- for medlem med årlig omsetning under 2 millioner kroner
 • Kr 3.000,- for medlem med årlig omsetning på 2 – 5 millioner kroner
 • Kr 5.000,- for medlem med årlig omsetning på 5 – 10 millioner kroner
 • Kr 10.000,- for medlem med årlig omsetning på 10 – 20 millioner kroner
 • Kr. 15.000 for medlem med årlig omsetning 20 – 40 millioner
 • Kr. 25.000 for medlem med årlig omsetning over 40 millioner

Fyll ut og send nedenstående skjema til oss, så tar vi nærmere kontakt angående tegning av medlemskap.