Bli medlem

Hamarøy næringsforening – Hábmera æládussiebrre kan oppta som medlemmer bedrifter, foretak og organisasjoner med virksomhet i Hamarøy kommune – Hábmera suohkan.  Medlemmene er forpliktet til å betale årskontingent i henhold til årsmøtets bestemmelser og innen fristen som styret bestemmer ved fakturering.

Kontingentsatser for 2019 og 2020 (avgiftsfritt):

 • Kr 1.500,- for medlem med årlig omsetning under 2 millioner kroner
 • Kr 3.000,- for medlem med årlig omsetning på 2 – 5 millioner kroner
 • Kr 5.000,- for medlem med årlig omsetning på 5 – 10 millioner kroner
 • Kr 10.000,- for medlem med årlig omsetning på 10 – 20 millioner kroner
 • Kr 20.000,- for medlem med årlig omsetning over 20 millioner kroner

Kontingentsatser fra og med 2021 (avgiftsfritt):

 • Nyetablerte bedrift med unge grunderer <30år tilbys gratis medlemskap i 1 år
 • Kr 1.500,- for medlem med årlig omsetning under 2 millioner kroner
 • Kr 3.000,- for medlem med årlig omsetning på 2 – 5 millioner kroner
 • Kr 5.000,- for medlem med årlig omsetning på 5 – 10 millioner kroner
 • Kr 10.000,- for medlem med årlig omsetning på 10 – 20 millioner kroner
 • Kr. 15.000 for medlem med årlig omsetning 20 – 40 millioner
 • Kr. 25.000 for medlem med årlig omsetning over 40 millioner

Send en epost til post@hamaroy-nf.no med firmanavn og organisasjonsnummer eller fyll ut nedenfor stående skjema. Så tar vi nærmere kontakt angående tegning av medlemskap.

Ja, jeg samtykker til at Hamarøy Næringsforening kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her. Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke , og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.