Handlingsplan

Formål:

Hamarøy Næringsforening – Hábmera Æládussiebrre har hovedfokus på næringslivets rammebetingelser og bidrar til utvikling og samhandling i næringslivet i Hamarøy kommune – Hábmera suohkan. Hamarøy næringsforening er en frittstående og uavhengig organisasjon, basert på formelt medlemskap.

Fokuset skal være på følgende områder når tiltak planlegges og der hvor foreningen kan påvirke utviklingen: 

 

  • Næringsutvikling
  • Kompetanseoverføring
  • Samferdsel
  • Bolyst
  • Tilgang på boliger og boligtomter