Næringsvett er næringskonferansen for og med næringslivet i Hábmer – Hamarøy. Næringsvett er en møteplass som skal sette dagsorden og inspirere næringsaktører i kommunen.

Slagord og tema varierer, men målet er fast: Næringsvett skal være en inspirerende møteplass for alle som er opptatt av og med næringslivet i kommunen. Næringsvett kan defineres som forstand og dyktighet til å slå seg frem økonomisk. Det er ikke så langt unna næringsnett – et nettverk av næringskjeder som beskriver sammenhengen mellom individer som er avhengige av hverandre.
mer om årets konferanse