Godt nyttår næringslivet i Hamarøy!  

Vi har fått til mye i 2023!  Næringsvett ble arrangert for første gang i 2023.  Vi startet med frokostmøter.  Vi har etablert oss i NHO sitt foreningsnettverk.  Vi har gått inn i Kompetanse forum Salten.  Representert næringslivet i Hamarøy i...

Konferansen Næringsvett2023

50 deltakere. 8 historier. En konferansier. I mulighetens navn. NæringsVETT2023 oppsummert ble en dag fullt opp av møter mellom mennesker, gode samtaler og inspirasjon for videre arbeid med å utvikle Hábmer – Hamarøy og ta vare på mulighetene. Muligheten er her -...

Har du hørt om NæringsVETT?

Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening ønsker å skape møteplasser for næringslivet i kommunen. Derfor har vi den siste tiden arbeidet med en konferanse – for og med næringslivet i kommunen. 8 juni 2023 klokken 1000 åpner foreningens første konferanse –...

Nyhetsbrev februar 2023

Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening. Vi søker etter Daglig leder:  Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening søker etter daglig leder, og annonsen er å finne bl.a på...