Frokostmøte Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsofrening 04.09.2023

Hvilken næringspolitikk kan vi forvente oss i Hamarøy de kommende årene? Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening inviterer til frokostmøte i kafeen på Hamsunsenteret 4. september klokken 08.30 – 10.00.

Det serveres en enkel frokost. Pris kr. 150.- for ikke medlemmer av næringsforeningen. Medlemmer gratis.

Samtlige politiske partier som stiller liste til kommunevalget i Hábmera suohkan / Hamarøy kommune er invitert til en næringspolitisk spørrerunde. De fleste partiene har bekreftet at de deltar.

Sted: Hamsunsenteret
Vestfjordveien 1464
8294 Hamarøy

Tidspunkt: 08:30 til 10:00

Dato: 04.09.2023

Påmelding senest fredag 1. september klokken 13.00 av hensyn til frokostbestillingen.
Send gjerne spørsmål du ønsker å stille til Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening på forhånd.

Epost Post@hamaroy-nf.no
Telefon: +47 480 36 202

Vi sees på Hamsunsenteret 4 september!

Med vennlig hilsen 
Jørgen Jenssen

Daglig leder