Vi har fått til mye i 2023! 

 • Næringsvett ble arrangert for første gang i 2023. 
 • Vi startet med frokostmøter. 
 • Vi har etablert oss i NHO sitt foreningsnettverk. 
 • Vi har gått inn i Kompetanse forum Salten. 
 • Representert næringslivet i Hamarøy i flere regionale møter, konferanser og arenaer.  
 • Startet arbeidet med samhandlingsprosjektet til Hamarøy Kommune.  
 • Startet arbeidet sammen med næringslivet og Kunt Hamsun videregående skole for ny 4 års plan.  
 • Jobbet fram et nytt konsept for Opplev-Hamarøy som dere blir informert om senere i januar.  

Hva skal vi få til i 2024?  

 • Arrangere Næringsvett, foreløpig dato er 16.04.2023 (Save The Date).  
 • Fortsette å arrangere frokostmøter samt andre medlemsaktiviteter.  
 • Bygge et enda nærmere samarbeid med andre næringsforeninger og NHO Nordland. 
 • Være aktive i regionale og nasjonale forum hvor det er viktig for Hamarøy å være presentert.  
 • Jobbe for et enda tettere samarbeid mellom næringslivet og det offentlige. 
 • Tilrettelegge for samarbeid mellom bedrifter i Hamarøy.   
 • Flere aktiviteter knyttet til rekrutering og promotering av Hamarøy.  

Ønsker å takke alle medlemsbedrifter for deltakelse, samarbeid og engasjement igjennom 2023 og ser fram til å fortsette det gode arbeidet for næringslivet i Hamarøy i 2024.  

Beste ønsker for det nye året fra Hábmera æládussibrre – Hamarøy næringsforening.