Dette er en stor og viktig milepæl for næringsforeningen og har vært en av styrets prioriterte oppgaver siden etableringen 4. april 2019. Ivan Olsen tiltrer stillingen som daglig leder 10. mars. Olsen er i første omgang engasjert i 50 % stilling i 2 år i forbindelse med oppbyggingen av Hamarøy næringsforening.

Hamarøy næringsforening skal være en tydelig stemme for næringslivet, og næringslivets samlende aktør. Vi jobber med fellessaker, næringspolitikk og gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. Med en daglig leder som drivkraft kan arbeidet virkelig ta fart.

Styret ser frem til å jobbe sammen med daglig leder for å realisere målsettingene med etableringen av Hamarøy næringsforening. Ivan Olsen har etter styrets vurdering svært relevant bakgrunn i forhold til det arbeidet som nå skal gjøres. Han har også hatt flere tillitsverv som bringer relevant og nyttig erfaring til jobben i næringsforeningen.