Nå. Vi kan gripe mulighetene med begge hender. Hábmer-Hamarøy står overfor en utvikling som savner sidestykke. I dette mulighetsrommet står vi – næringslivet – med næringsvett. La deg inspirere til mulighetene i det som skjer nå, her, sammen med andre og oss i næringsforeningen.

Meld deg påse programmet

Nærinsvett2023 er den første næringskonferansen Hábmera Æládussiebrre – Hamarøy næringsforening arrangerer – og er skapt for å være en møteplass og inspirere næringslivet i Hábmer – Hamarøy.

torsdag 8.6. 2023
10:00 - 17:00
Hamsunsenteret

kr. 990,- pr. person

kr. 790,- pr. person for medlemmer i Hamarøy næringsforening

I billetten inngår tilgang til alle foredrag, lunsj og kaffe

Se hele programmet her
NæringsVETT2023
Æládusdájddo2023

Konferansier:
Erlend Elias Bragstad

PROGRAM

 • 09:30 Registrering og kaffe
 • 10:00 Velkommen med styreleder
 • 10:05 Erlend Elias – introduksjon til konferansen
 • 1010 TQC Thomas Guillaume – TQCs future plans gives opportunities in Hábmer – Hamarøy
 • 10:35 Fyrinne Anne Gry Jakobsen – mulighetene er her
 • 11:00 Pause Kaffe
 • 11:15 Rannveig Edda Hjaltadottir – Mulighetene er i samarbeid
 • 12:00 Lunsj
 • 13:30 Erlend Elias – introduksjon til del 2
 • 13:35 Johannes Sandberg – Mulighetene er i en næringsvennlig kommune
 • 14:05 Jørgen Kintel – Viejaga mánájgardde. Vi grep muligheten
 • 14:30 Kirstin Leiros – Mulighetene er i boligutbygging – byggebransjen som næringsaktør og næringsutvikler
 • 15:00 Pause kaffe
 • 15:15 Sametingets næringsavdeling – Máhttelisvuoda li dáppe
 • 15:55 Fylkesråd for Næring Nordland fylkeskommune Linda Helén Haukland – slik bidrar NFK til mulighetene som er her
 • 16:15 Mulighetene er her – Hvordan ta best vare på dem?
  Scenedialog ledet av Isak Sjøblom
  I dialog: Johannes Sandberg, Kirstin Leiros, Erlend Elias, Linda Helén Haukland
 • 16:55 Takk for i dag og vel hjem

Meld deg på her ved å fylle ut nedenfor stående skjema.

 • kr. 990,- pr. person
 • I billetten inngår tilgang til alle foredrag, lunsj, kaffe.

Antall personer

Et utvalg av programmet:

Kirstin Leiros

Daglig leder i NaBo og adm.direktør i Ofoten og Midt-Troms boligbyggelag

Levende opptatt av byggebransjen og boligutbygging som partner i utvikling av samfunn. «Byggebransjen er både enn næringsaktør og næringsutvikler» fremholder hun.

På NæringsVETT2023 vil du få sjansen til å høre hennes engasjement om hvordan mulighetene er her – i boligutbyggingen.

Johannes Sandberg

Næringssjef i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune

Statsviter, hamarøyvøring og selvutnevnt ambassadør for det gode liv i Hábmer – Hamarøy.

På Næringsvett2023 vil han snakke om mulighetene for næringsutvikling i en næringsvennlig kommune.

Thomas Guillame

CEO TQC SA

TQCs future plans offer opportunities in Hábmer – Hamarøy.

How can TQCs expansion at Drag provide business opportunities in Hamarøy, and what services does TQC need then?

Anne Gry Jacobsen

Fyrinne og gledesspreder på Tranøy fyr og Fyrverket.

Utdannet sivilingeniør innen Bioteknologi, men nå eier av Fyrverket og driver av Tranøy fyr – viktige reiselivsbedrifter i regionen.

Fyrinne Anne-Gry skal fortelle om mulighetene som er her – for utvikling av Tranøy fyr og Fyrverket. 

Sametinget

Máhttelisvuoda li dáppe

Sametingets næringsmelding skal bidra til at næringslivet i samiske områder vokser og utvikler seg.

Hvordan kan næringslivet i Hábmer – Hamarøy gripe mulighetene i Sattolas Sapmi?

Rannveig Edda Hjaltadottir

Førsteamanuensis ved Nord universitet

Hun har en ph.d i økonomi og har et spesielt hjerte for små kystsamfunn. Hun kommer til oss for å dele sin kunnskap om hvordan samarbeid mellom næringsaktører bidrar til å utvikle mulighetene for alle.

Tema: Mulighetene er i samarbeid

Linda Helén Haukland

Fylkesråd for plan og næring

Hun kommer til NæringsVett2023 med innspill til hvordan fylkesråden ser mulighetene i Hábmer – Hamarøy. Fylkesrådet bidrar inn i vekstmobiliseringen som følger av de mange investeringene som næringsaktørene i kommunen står for, og Linda kommer for å vise hvordan fylkeskommunen kan bidra til mulighetene som er her.

Jørgen Kintel

Viejaga mánájgardde

Våren 2021 står et lulesamisk samfunn uten barnehage med sterk lulesamisk språkprofil. En foreldregruppe snur seg raskt rundt og griper sjansen de har til å la barnehagen gjenoppstå i ny drakt og med nye eiere. De grep muligheten.

Erlend Elias Bragstad

Konferansier

Isak Sjøblom

Fagleder ved Arctic Salmon Center, Skutvik

Leder scenedialogen med temaet «Mulighetene er her – Hvordan ta best vare på dem?»

Se hele programmet her
NæringsVETT2023
Æládusdájddo2023

Konferansier:
Erlend Elias Bragstad

PROGRAM

 • 09:30 Registrering og kaffe
 • 10:00 Velkommen med styreleder
 • 10:05 Erlend Elias – introduksjon til konferansen
 • 1010 TQC Thomas Guillaume – TQCs future plans gives opportunities in Hábmer – Hamarøy
 • 10:35 Fyrinne Anne Gry Jakobsen – mulighetene er her
 • 11:00 Pause Kaffe
 • 11:15 Rannveig Edda Hjaltadottir – Mulighetene er i samarbeid
 • 12:00 Lunsj
 • 13:30 Erlend Elias – introduksjon til del 2
 • 13:35 Johannes Sandberg – Mulighetene er i en næringsvennlig kommune
 • 14:05 Jørgen Kintel – Viejaga mánájgardde. Vi grep muligheten
 • 14:30 Kirstin Leiros – Mulighetene er i boligutbygging – byggebransjen som næringsaktør og næringsutvikler
 • 15:00 Pause kaffe
 • 15:15 Sametingets næringsavdeling – Máhttelisvuoda li dáppe
 • 15:55 Fylkesråd for Næring Nordland fylkeskommune Linda Helén Haukland – slik bidrar NFK til mulighetene som er her
 • 16:15 Mulighetene er her – Hvordan ta best vare på dem?
  Scenedialog ledet av Isak Sjøblom
  I dialog: Johannes Sandberg, Kirstin Leiros, Erlend Elias, Linda Helén Haukland
 • 16:55 Takk for i dag og vel hjem

Støttet av: