Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening. 

Elbil-ladere: 

Vi er blitt kontaktet av medlemmer som ønsker at Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening arbeider for å få etablert flere elbilladere i kommunen. Vi vil undersøke videre hvilke muligheter som finnes for etablering av ladere i kommunen. 

En del av dette handler også om kommunens arealplan, som viser prioriteringene på hvor næringsareal og annet areal skal være, og også hvilken type næring gitte areal skal settes av til. Vi vil oppfordre alle til å delta på disse innspillsmøtene – slik kan næringslivet i kommunen påvirke viktige valg som skal tas. 

Sommerjobbkampanje: 

Sommerjobbkampanjen søker arbeidsgivere som har behov for sommervikarer. Arbeidsgivere kan etter søknad få innvilget inntil 21 000.- fra Samfunnsløftet.  

Samfunnsløftet, LO og NHO står bak denne kampanjen. Undersøkelser viser at de unge ikke ser jobbmulighetene i Nord-Norge, samtidig har arbeidsgivere større behov for folk enn noensinne. Nå utfordrer de bedriftene i nord til å lyse ut sommerjobbene sine. De skal være med å spleise på lønna, og skal vise frem jobbene i en stor nasjonal kampanje.

Søknadsfrist er 21.04.22.  

Temamøte restråstoff Salten

Steigen Næringsforum arrangerer temamøte med søkelys på restråstoff torsdag 24.03.22 på Kobbelv vertshus. Møtet starter klokken 1000, og har innlegg fra ulike bedrifter og workshop med tema. Målet med temamøtet er å etablere konkrete samarbeidsområder på teknologiutvikling av restråstoff i Nord-Salten. 

Interessert i å være med? Meld deg på ved e-post til info@steigenforum.no eller telefonisk til Torben Marstrand telefon 47 620 858. 

Vil du snakke med oss? 

Vi tar gjerne imot innspill til hva som rører seg, ta kontakt om du vil ta en prat med Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening.