Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening.

Årsmøte:

Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening har gjennomført sitt årsmøte for 2021 – foreningens første hele driftsår. Året ble, som for resten av landet, preget av Pandemi, men har fått gjennomført store og små prosjekter.

Et av prosjektene er opplev-hamaroy.no. Denne nettsiden er skapt for hamarøys opplevelses- og besøksbedrifter for å vise mangfoldet som finnes i kommunen. Nettsiden koordineres av næringsforeningen og driftes av Petas Design. Sjekk den gjerne ut!

Hábmer Suohkan – Hamarøy kommunes kommuneplan, samfunnsdel og utvikling:

Kommuneplanens samfunnsdel er nå ute til høring med frist 17.05.22 for å komme med innspill.

Dette er Hábmer suohkan – Hamarøy kommunes første kommuneplan som ny kommune, og næringsforeningen oppfordrer alle til å komme med innspill til denne.

En kommuneplan revideres hvert fjerde år, som regel ved å endre på den som foreligger. En helt ny plan slik kommunen nå skaper i medvirkning med innbyggerne, er en fin mulighet til å være med på å sette retning for hvordan kommunen skal være.

Vi arrangerte medlemsmøte torsdag 21.04., og da var vi så heldig å få Skutvik utvikling AS til å holde innlegg om hvordan de arbeider for et levedyktig lokalsamfunn. Det var mange gode innspill og diskusjoner, og som forening fikk vi mange tips og ideer til videre arbeid!

Vil du snakke med oss? 

Vi tar gjerne imot innspill til hva som rører seg, ta kontakt om du vil ta en prat med Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening.