Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening.

Daglig leder Ivan Olsen 1955 – 2022  

Det er med sorg vi meddeler at Ivan gikk bort natt til lørdag 25.06.22. Ivan har vært en styrke for Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening. Vi minnes en raus, varm mann med hjerte for utvikling av Hábmera/Hamarøy, og kondolerer til Ivans nærmeste. 

Medlemsmøte: 

Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening arrangerer medlemsmøte for medlemsbedriftene 16 august 2022 fra klokken 1800 – 2000. Sett gjerne av tiden, vi vil komme tilbake til sted. 

Vi presenterer to bedrifter i foreningen, samt har tema «rekruttering». Flere av bedriftene opplever utfordringer med rekruttering. Det er derfor et ønske fra medlemsbedrifter at vi ser på mulighetene til å arbeide sammen med dette. Ett forslag som er kommet opp er en felles plattform for å synliggjøre behov og kompetanse 😊 

Dialog med nordlandsbenken 

Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening deltok sammen med NHO og andre næringsforeninger i Nordland i møte med nordlandsbenken på Stortinget. Politikerne var positive, og ønsker også direkte kontakt med og fra næringslivet i regionen.  

Det var to temaer som gikk igjen fra hele regionen: rekruttering og samferdsel – herunder veistandard. Næringslivet fikk satt utfordringene med boliginvestering på bygda, kompetanse og utdanning i distriktene, kollektivtilbud som mangler på agendaen, sammen med det faktum at regionen er sentral i det grønne skiftet med tilgang til ressurser på land og i sjø. 

Har du en problemstilling som nordlandsbenken bør vite om? Ta kontakt så kan næringsforeningen bringe dette videre til politisk styring. 

Opplev Hamarøy 

Regionen vår er en reiselivsdestinasjon, noe som også vises på våre plattformer https://opplev-hamaroy.no/ , #opplevhabmerhamaroy og #opplevhamaroy på Instagram og Facebook. Følg gjerne disse på sosiale medier.  

Til sist vil vi ønske dere en riktig god sommer! 

Vi tar gjerne imot innspill til hva som rører seg, ta kontakt om du vil ta en prat med Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening.