Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for  Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening. 

Medlemsmøte: 

Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening planlegger medlemsmøte for medlemsbedriftene i løpet av august 2022. På agendaen i dette møtet vil vi presentere styret i foreningen, samt ha et tema etter medlemmers ønske. Om du har forslag til tema vil vi gjerne høre fra deg!

Hábmer Suohkan – Hamarøy kommunes kommuneplan, samfunnsdel og utvikling: 

Kommuneplanens sammfunsdel har vært ute til høring og næringsforeningen har levert sitt innspill på vegne av medlemmene. Se vårt innspill her>

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år, og innspillene er nå til behandling i de ulike politiske utvalg. Vi håper å finne spor av våre innspill i planen, og vil følge med i behandlingen fremover.  

Møte med nordlandsbenken på stortinget

Vi er invitert til et møte med nordlandsbenken på stortinget. Der vil vi kunne legge frem saker som er viktige for regionen og næringslivet. Vi har notert noen temaer som foreligger på blokka nå, men tar gjerne imot flere. Møtet skal være i neste uke, så temaer du som medlem ønsker næringsforeningen skal sette på agendaen må sendes (svar på denne mailen) senest fredag. 

Vil du snakke med oss? 

Vi tar gjerne imot innspill til hva som rører seg, ta kontakt om du vil ta en prat med Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening.