Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening.

Velkommen til medlemsmøte: 

Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening arrangerer medlemsmøte mandag 14 november 2022. 

Fra forrige medlemsmøte var det et ønske om å invitere Trainee Salten til et medlemsmøte for å høre hva de hadde å bidra med, samt å mobilisere til felles arbeid.  

Medlemsmøtet i november blir derfor dedikert en presentasjon fra Trainee Salten og et innlegg fra næringsforeningen om rekruttering som et videre begrep.  

Medlemsmøtet finner sted på Hamsunsenteret mandag 14 november klokken 1800. 

Velkommen! 

Presentasjon av Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening i Hamarøy kommunestyre 

Styreleder i Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening Ingar Kuoljok fikk presentert næringsforeningen til et samlet kommunestyre torsdag 27.10.22. Ingar gikk gjennom foreningens delmål, hvilke prosjekter og innspill foreningen har vært engasjert i, og foreningens videre liv. 

Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening har søkt kommunestyret om grunnfinansiering over 5 år. Ingar forklarte bakgrunnen for dette, og han fikk positive signaler med seg fra kommunestyrerepresentantene. 

Prosjekt: deling av CV 

Rekruttering er en felles utfordring for næringene i kommunen vår.  

For å kunne møte utfordringen med jobb til nr 2 – jobb til partner til de som bedrifter tilsetter til sine stilligner– har Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening satt i gang et lite prosjekt for å samle CV og kontaktdata til (i første omgang) partneren. 

Nå i startgropen ser vi for oss at Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening oppretter en CV-bank der navngitte personer i deltakende næringer kan få ut data. Det vil snart komme en nærmere beskrivelse av det praktiske samt en samtykkeerklæring til eierne av CVen. 

Vi håper og tror dette kan bidra til at flere takker ja til stillingene de blir tilbudt, og at bedriftene i kommunen får et godt rekrutteringsgrunnlag.

Dersom du har innspill til dette miniprosjektet, er det bare å ta kontakt.  

Dialog med forvaltningen og politisk ledelse 

Har du en problemstilling som administrativ og politisk ledelse bør vite om? Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening kan bringe dette videre, og kanskje er ikke din bedrift alene om utfordringen. Send oss gjerne en mail med de utfordringer du tenker vår kommunale ledelse bør se nærmere på!  

Vi tar gjerne imot innspill til hva som rører seg, ta kontakt om du vil ta en prat med Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening.