Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening.

Medlemsmøte:

Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening arrangerte medlemsmøte for medlemsbedriftene 16 august 2022. Under møtet ble rekruttering diskutert som en felles utfordring for de fremmøtte bedriftene, og ulike tilnærminger som gjøres og har blitt gjort kom på bordet. Det var enighet om å invitere Trainee Salten til et medlemsmøte for å høre hva de hadde å bidra med, samt å mobilisere til felles arbeid. Det blir derfor medlemsmøte i november med presentasjon fra Trainee Salten. Nærmere info kommer.

Innspill til Nordland fylkeskommune

Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening har sendt inn innspill til Ordfører Britt Kristoffersen om fergeruten Skutvik – Svolvær, og deltok også på møte i Skutvik 22.09.22. Samferdsel – herunder også veistandard, er en felles utfordring for næringsaktører i fylket. Vi er avhengig av transport for å gjennomføre tilbudene vi har i fylket, det være seg eksport eller import av varer og mennesker. Vi har også satt utfordringene med kollektivtilbud som mangler på agendaen, og bedt ordfører bringe dette videre til de nevnte myndigheter.

Dialog med forvaltningen og politisk ledelse

Har du en problemstilling som administrativ og politisk ledelse bør vite om? Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening kan bringe dette videre, og kanskje er ikke din bedrift alene om utfordringen. Svar gjerne på denne mail med de utfordringer du tenker vår kommunale ledelse bør se nærmere på!

Vi tar gjerne imot innspill til hva som rører seg, ta kontakt om du vil ta en prat med Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening.