Kommunens planverk: 

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune har de siste ukene invitert til innspill og medvirkning på kommunens planer, i første omgang samfunnsdelen. Dette er den overordnete planen for hvilke prioriteringer kommunen skal ha for fremtiden. 

En del av dette handler om næringsdelen, der kommunen inviterte sammen med foreningen, til innspillsmøte 22.02.22. Vi deltok og fikk gitt innspill til planen. 

I nær fremtid står også kommunens arealplan for tur. Arealplanen viser prioriteringene på hvor næringsareal og annet areal i kommunen plasseres, og også hvilken type næring gitte areal skal settes av til. Jeg vil oppfordre alle til å delta på disse innspillsmøtene – slik kan næringslivet i kommunen påvirke viktige valg som skal tas. 

Reise- og opplevelsesliv:

I fjor etablerte vi nettstedet Opplev Hamarøy – planlegg ditt ferieopphold her (opplev-hamaroy.no) og skilt ved ulike lokasjoner i kommunen. Nå står evaluering av prosjektet for tur, og vi har invitert deltakerne til å gi tilbakemeldinger.  

For dere som ønsker å utvikle kompetansen når det gjelder opplevelsesbaserte næringer og reiseliv, vil jeg fremsnakke tilbudet til Fagskolen i Nordland: Opplevelsesbasert reiseliv ved Nordland fagskole — Nordland fagskole (fagskoleninordland.no) – et nett og samlingsbasert studie over to år, finansiert av det offentlige. 

Rekrutteringsprosjektet: 

Våren 2020 ble det søkt om midler til et forprosjekt for å bidra til rekruttering av arbeidskraft til kommunens næringsliv. Dette forprosjektet har fått midler, men har hatt en haltende start av årsaker knyttet til pandemi og sykdom. Vi håper å kunne starte med forprosjektet om kort tid, og vil gjerne ha med medlemsbedrifter som kan gi korte innspill til forprosjektet. 

Vil du snakke med oss? 

Vi tar gjerne imot innspill til hva som rører seg, ta kontakt om du vil ta en prat med Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening.