Frokostmøte m/ Kunnskapsparken Bodø torsdag 30. November 2023, 08:30 – 10:00

Hábmera æládussibrre – Hamarøy næringsforening inviterer til frokostmøte på Hamsunsenteret. Vi har invitert Kunnskapsparken Bodø til og komme å snakke om hva de kan bidra med av tjenester til Næringslivet i Hábmer - Hamarøy. Litt om KPB (Kunnskapsparken Bodø) de er et...

Konferansen Næringsvett2023

50 deltakere. 8 historier. En konferansier. I mulighetens navn. NæringsVETT2023 oppsummert ble en dag fullt opp av møter mellom mennesker, gode samtaler og inspirasjon for videre arbeid med å utvikle Hábmer – Hamarøy og ta vare på mulighetene. Muligheten er her -...

Har du hørt om NæringsVETT?

Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening ønsker å skape møteplasser for næringslivet i kommunen. Derfor har vi den siste tiden arbeidet med en konferanse – for og med næringslivet i kommunen. 8 juni 2023 klokken 1000 åpner foreningens første konferanse –...

Nyhetsbrev februar 2023

Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening. Vi søker etter Daglig leder:  Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening søker etter daglig leder, og annonsen er å finne bl.a på...

Nyhetsbrev oktober 2022

Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening. Velkommen til medlemsmøte:  Hábmera æládussiebrre – Hamarøy næringsforening arrangerer medlemsmøte mandag 14 november 2022.  Fra forrige medlemsmøte var...