Frokostmøte m/ Kunnskapsparken Bodø torsdag 30. November 2023, 08:30 – 10:00

Hábmera æládussibrre – Hamarøy næringsforening inviterer til frokostmøte på Hamsunsenteret. Vi har invitert Kunnskapsparken Bodø til og komme å snakke om hva de kan bidra med av tjenester til Næringslivet i Hábmer - Hamarøy. Litt om KPB (Kunnskapsparken Bodø) de er et...

Oppsummering av året 2020

Her finner dere en oppsummering av hva HNF har jobbet med i 2020. Last ned oppsummeringen som PDF

Årsmøte – 28.april 2020 kl. 19 via Teams

Årsmøtet skal behandle følgende saker: Godkjennelse av innkalling og dagsordenKonstituering av årsmøtet, valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollenRevidert regnskapStyrets årsberetningValg av styreleder, styremedlemmer, vara, valgkomité,...

Hamarøy næringsforening har ansatt daglig leder!

Dette er en stor og viktig milepæl for næringsforeningen og har vært en av styrets prioriterte oppgaver siden etableringen 4. april 2019. Ivan Olsen tiltrer stillingen som daglig leder 10. mars. Olsen er i første omgang engasjert i 50 % stilling i 2 år i forbindelse...