Godt nyttår næringslivet i Hamarøy!  

Vi har fått til mye i 2023!  Næringsvett ble arrangert for første gang i 2023.  Vi startet med frokostmøter.  Vi har etablert oss i NHO sitt foreningsnettverk.  Vi har gått inn i Kompetanse forum Salten.  Representert næringslivet i Hamarøy i...

Årsmøte – 28.april 2020 kl. 19 via Teams

Årsmøtet skal behandle følgende saker: Godkjennelse av innkalling og dagsordenKonstituering av årsmøtet, valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollenRevidert regnskapStyrets årsberetningValg av styreleder, styremedlemmer, vara, valgkomité,...