Nyhetsbrev april 2022

Det er mye som skjer for kommunens næringsliv, og dermed også for Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening. Årsmøte: Hábmera æládussiebbre – Hamarøy næringsforening har gjennomført sitt årsmøte for 2021 – foreningens første hele driftsår. Året ble, som for...

Årsmøte – 28.april 2020 kl. 19 via Teams

Årsmøtet skal behandle følgende saker: Godkjennelse av innkalling og dagsordenKonstituering av årsmøtet, valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollenRevidert regnskapStyrets årsberetningValg av styreleder, styremedlemmer, vara, valgkomité,...